Temari Curs 2019-2020

Per una vida creixent

Descobrir i viure les riqueses de la vellesa

Aquests guions han estat preparats per la Comissió d’Estudis de Vida Creixent, amb la finalitat d’oferir un material adequat per a la reflexió, la revisió de vida i la pregària de tots els que participen en reunions de grup.

La força que ens mou a viure la vellesa

Presentació

Des del dia en què el vaig conèixer, l’Himne de “Vida Creixent” m’ha fascinat. Sovint n’he fet un punt de referència per donar força i sentit al que anava vivint. M’ha ajudat a prendre consciència de la riquesa de vida que s’amaga en la dinàmica del creixement de les persones i, més recentment, a descobrir els reptes i les riqueses que pot significar, per a mi i per a molts altres, acollir i viure la “meva vellesa” amb fe i esperança.

Amb el canvi que es va fer en les paraules de l’himne, posant-li “viure amb maduresa”, se li va donar un sentit més ampli. La maduresa fa part del creixement de la persona. Sé que la meva vida “creix” i “ha de créixer sempre” sense parar, encara que exteriorment tingui la impressió que està amenaçada per la certesa que el meu cos ha de morir.

Quan em van proposar preparar un tema per suggerir als grups de “Vida Creixent” una dinàmica d’animació per aquest curs, em va semblar adient prendre el SEU HIMNE com a base de reflexió per ajudar a viure amb més sentit els anys de la vellesa. Desitjo i espero que pugui ser útil per a les persones del grup i per a molts altres.

Josep Codina Farrés, Claretià

Viure una “vida creixent”

Introducció

Quan cantem l’himne de “VIDA CREIXENT”, recordem que la vellesa és una realitat que es va obrint camí en la nostra vida amb el pas dels anys, i que l’hem d’anar assimilant més i més cada dia. És UNA CRIDA que ens invita a no parar mai de créixer interiorment i enmig de les persones que ens envolten i de les realitats on hem d’anar vivint.

Ja soc gran. Encara que em senti més feble i limitat, constato que hi ha en mi unes conviccions profundes que em van donant força. És una força que ve de dins de mi mateix. Però, de vegades, no en soc prou conscient. Sovint em puc preguntar si la vellesa és una feblesa o si l’he de considerar com un dinamisme que m’ensenya a anar donant més importància a alguns aspectes més profunds de la meva personalitat.

Tinc el perill de pensar que es tracta d’una feblesa, perquè no puc construir el meu present amb el dinamisme d’abans. De fet, constato que, ara, he de prendre més temps per fer les coses i per descansar. També veig que el que estic vivint, m’ofereix temps per recollir records i vivències del passat i per reflexionar sobre les promeses que se m’han anat fent per un futur més humà. Un futur que apareix i s’encarna en unes realitats que ja havia començat a constatar en el passat, mirant les persones que m’anaven acompanyant en el meu creixement.

El nostre himne: un impuls de vida i el temari pel curs 2019-2020

Un material per ajudar les reflexions dels grups:

 1. La FE que ens mou a viure amb maduresa com una espiga amb delit de granar. CRIDA
  Una “VIDA CREIXENT” pels camins de la MADURESA més ⇢ | Visualitza el PDF
 2. Vol DONAR AL MÓN el goig i la certesa que és font d’alegria el creure i l’estimar. MISSIÓ
  Uns “COMPANYS DE RUTA” a la TERRA i al CEL més ⇢ | Visualitza el PDF
 3. I aquesta ALEGRIA, Ningú no ens la prendrà. CONVICCIÓ
  Amb la “nostra” mirada posada a la TERRA i al CELmés ⇢ | Visualitza el PDF
 4. Amb una flama d’ESPERANÇA encesa que encara resta un camí per fressar. COMPROMÍS
  Un temps per SITUAR-ME i CAMINAR cap a la VIDAmés ⇢ | Visualitza el PDF
 5. CAMINAREM amb tota la fermesa. FIDELITAT
  APRENDRE a SER FIDEL i a CRÉIXER, sense pararmés ⇢ | Visualitza el PDF
 6. Per dur l’ALEGRIA al cor de tot germà; i aquesta alegria ningú no ens la prendrà. SOLIDARITAT
  La QUARESMA: temps per RENOVAR EL COMPROMÍSmés ⇢ | Visualitza el PDF
 7. La CARITAT que és fruit de l’Evangeli, la volem viure amb el cor a la mà. SENZILLESA
  AMB JESÚS, PER CAMINS D’UNA VIDA ETERNA | Visualitza el PDF
 8. I no volem que l’egoisme enteli la nostra alegria de COMPARTIR el bon pa. I aquesta alegria ningú no ens la prendrà. GENEROSITAT
  Som de LA COLLA del RESSUSCITAT! | Visualitza el PDF
 9. Perquè ESTIMEM el món en què vam néixer com una gràcia que Déu ens donà. AGRAÏMENT
  El Ressuscitat ENSENYA UN CAMÍ DE VIDA ETERNA | Visualitza el PDF
 10. Ens esforcem per ajudar-lo a CRÉIXER i amb nostra alegria fer-lo un xic més humà. CONSTÀNCIA
  La FE i l’ESPERANÇA com a CAMÍ DE VIDA ETERNA | Visualitza el PDF