Pastors i cangurs

dc., 07/04/2021
aturar-se-cicle-b

Jesús ressuscitat és el bon Pastor que dóna la vida per les ovelles. La gent del temps de Jesús devia entendre clarament quin és el risc que comporta el ser pastor dels homes i dones. Avui haurem de traduir aquest ofici com un servei al poble fins a donar la vida si calgués.

D’entrada voldria dir que Jesús no volia pas que les seves ovelles -que també en vol anar a buscar d’altres- solament sapiguem dir: “Beeeé...” com tant de temps ha passat en el poble de Déu.

No vol dir pas que no tinguin la manera pròpia, el seu idioma per expressar-se, encara que molts “cangurs” pensin que això és doctrina perillosa. El bon Pastor és lliure i no vol pas aïllar el seu ramat. Acompanya els creients en la seva llibertat de viure i de comprometre’s en la vida dels altres.

I també diria jo que els cangurs són més perillosos que ells llops. A aquests, se’ls veuen les orelles, se’ls veu venir. L’amenaça pitjor per a les ovelles és el perill de ser “dominades, explotades, estafades, utilitzades” per cangurs aprofitats. Per cangurs calculadors que es valen dels subalterns per treure beneficis propis.

Jesús és el pastor “sense medalles”; és al·lèrgic a tota mena d’honors. Jesús és un nòmada pastor incansable que va darrera dels abandonats. Crec que tota persona implicada en el difícil càrrec de dirigir una col·lectivitat, la família, l’escola, l’empresa, una col·locació pública, etc., hauria de saber “conèixer” els seus pel seu “nom”, és a dir, segons el seu tarannà, i estar al servei de la seva dignitat i llibertat.

“Oh Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor!”.

Per Mn. Pere Arribas -diaca
Aturar-se. Cicle B

Salm 93 El Senyor és Rei, va vestit de majestat

El Senyor regna!:

“Al·leluia! Que el Senyor Déu nostre, el Totpoderós, ja regna. Alegrem-nos i exultem i donem-li glòria, perquè ha vingut l’hora de les noces de l’Anyell. La seva esposa ja està preparada” (Ap 19,6-7).

El Senyor és rei, va vestit de majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder.
El món es manté ferm, incommovible.
2 El teu soli, Senyor, es manté des del principi:
tu ets des de sempre.
3 Les fonts abismals, Senyor,
les fonts abismals fan sentir el seu bramul,
les fonts abismals fan sentir la remor.
4 Més potent que el bramul dels oceans,
més potent que les onades del mar,
és potent a les altures el Senyor.
5 El teu pacte és irrevocable, Senyor.
La santedat escau a casa teva
al llarg de tots els temps.