Jesucrist, el bon pastor

dj., 02/05/2024

En el temps de Pasqua contemplem Jesús ressuscitat, que ha vençut la mort, el Bon Pastor (Joan 10,11-18), aquell que dóna la vida per les seves ovelles. A través d’aquesta imatge, Jesús ens revela la seva profunda dedicació i el seu gran amor per nosaltres, els seus deixebles.

Com a gent gran, podem trobar-nos en moments de fragilitat i incertesa. Potser ens trobem confrontant desafiaments de salut, pèrdues personals o una sensació de soledat. En aquests moments, Jesús, el Bon Pastor, ens ofereix confort i seguretat. El Bon Pastor coneix cada una de les seves ovelles de manera íntima. No som mers números desconeguts en la seva presència; som estimats i coneguts amb amor. Enmig de les nostres angoixes, podem trobar pau en saber que Jesús ens cuida personalment i ens guia amb tendresa.

La promesa de Jesús de donar la seva vida per les seves ovelles ressona profundament en els nostres cors. En la creu, Jesús va sacrificar-se per nosaltres, demostrant el seu amor incondicional i la seva fidelitat fins a la mort. A través del seu sacrifici, tenim la salvació i la vida eterna. A més, Jesús ens assegura que Ell no només és el Bon Pastor, sinó que també coneix les altres ovelles que no són d’aquesta cleda. Això ens recorda la universalitat del seu amor i la seva missió de portar la salvació a tots els pobles i nacions.

En els moments de dubte i temor, podem confiar en la promesa de Jesús: «Jo he vingut perquè tinguin vida, i la tinguin a desdir» (Joan 10,10). En Ell, trobem la plenitud de la vida, la força per afrontar els desafiaments i la esperança per al futur. Com a gent gran, som convidats a seguir el Bon Pastor amb confiança i devoció. Que les paraules de Jesús ens recordin sempre la seva presència constant i el seu amor etern en les nostres vides. Que sigui el Bon Pastor qui ens guiï i ens guardi en tot moment.

Mn. Joaquim Meseguer García, pvre.,
consiliari diocesà de Terrassa de Vida creixent.