XXXVII Assemblea Diocesana

dissabte, 16 octubre, 2021

El dissabte 16 d’octubre de 2021, a les 10,15 Mn Xavier Morató, com a rector de la Parròquia de Sant Ignasi, presideix la pregària inicial que ens convida a començar l’Assemblea acompanyats amb l’Esperit de Déu.

La vice-coordinadora diocesana Dolors Coscojuela ens dóna la benvinguda i ens anima a seguir les petjades del nostre estimat Sergi Òliva que, després d’una dolorosa malaltia, ha anat a la casa del Pare.

Àngels Fàbregues, secretària, llegeix la memòria del curs 2020-2021 en la que es destaquen les moltes dificultats que hi ha hagut a causa de la pandèmia.

Es proposa per Coordinadora Diocesana de Barcelona M. Dolors Coscojuela i Alguer que és acceptada per unanimitat.

Mn. Pere Arribas presenta l’estat de comptes. En aquest exercici els ingressos han estat 10.588,60 i les despeses 10.903,73 per tant tenim un dèficit de 315,13 euros per començar el nou curs.

Conxa Adell, monja benedictina, autora del temari L’HARMONIA DE LA TEVA VIDA ens en fa la presentació. A través de les notes musicals i els dies de la creació ens ofereix una bona reflexió per a les nostres trobades de grup.

Després d’un breu descans celebrem l’Eucaristia presidida per Mn. Xavier Morató i donem per finalitzada l’Assemblea.