L'espiritualitat i la mística de Vida Creixent

L'espiritualitat

Espiritualitat és adherir-se i respondre a allò que el Senyor ens demana. És, en definitiva, una forma de viure la nostra existència d'acord amb l'Evangeli. La nostra actuació i fer, ha de ser segons els ensenyaments de Jesús.

El P. Sobrerroca en el seu testament espiritual ens diu: L'espiritualitat de qualsevol cristià ha de ser sempre la d'imitar Crist, tota la seva vida, i molt particularment aprofundint el contingut de la seva doctrina i fer-ho realitat en el manament de l'amor fet servei... "L'espiritualitat de la gent gran ha de conduir-la a saber acceptar la seva realitat amb totes les seves alegries. L'alegria d'estar molt més a prop que els altres de la vivència del misteri pasqual del Crist."

Estem en un món secularitzat on el cristià que vulgui ser-ho de debò, ha de ser un creient que parteixi no de la teoria o de les normes, sinó de l'experiència. Experiència que demana capacitat i sensibilitat per trobar Déu, per captar el seu llenguatge, per sentir la seva presència i el seu treball amorós, on es donen més freqüentment que és en la vida quotidiana, en allò que sembla irrellevant.

Quin és el Déu que cal esperar? Un Déu present en coses molt simples, però molt "divines": sembrar llavors de vida en camps de mort, viure humanament el dolor propi i el dels altres, creure i escoltar paraules d'esperança allà on només hi ha discurs tremendista. Déu amagat en la increïble dignitat dels desheretats, gratuïtat impensada, força per lluitar contra tants "no" de la vida, paciència davant de les pròpies limitacions.

La mística de Vida Creixent

Karl Rahner, el famós i conegut teòleg, feia un dia aquesta afirmació rotunda i inquietant a la vegada: "El cristià del segle XXI, o serà místic o no serà cristià".

Què hem d'entendre per mística? Mística és una manera molt ferma d'acollir-se a un determinat ideari. A Vida Creixent l'expressió "mística de Vida Creixent" voldrà dir, doncs, acollir fermament l'ideari del Moviment. I l'ideari del nostre Moviment és el de viure fermament com a cristians la nostra edat amb ple coneixement del que vol dir ser cristià: conèixer i testimoniar l'Evangeli de Jesús, acollir i estimar els altres, vivint-ho amb la petita comunitat del grup i expressant-ho mitjançant el diàleg i la companyia de tots. És d'aquesta manera com es concreten els tres pilars fonamentals de Vida Creixent:

  • Amistat, que és acollir l'altre i estimar-lo.
  • Espiritualitat, que és viure intensament el coneixement de Déu pròxim i saber descobrir-lo en les nostres petites coses.
  • Apostolat, que és donar als qui ens volten, fidel testimoni del Déu trobat íntimament.

L'afirmació de Rahner és una afirmació forta, en un temps en el que l'expressió "mística" pot semblar exotisme, una cosa rara, el tarannà d'uns quants privilegiats allunyats de la realitat. Una mena de carisma car, un luxe sobrenatural d'uns pocs.

L'experiència de Déu que Rahner qualifica com a mística no consisteix en fer llargues hores de pregària o contemplació, en instal·lar-se en episodis extraordinaris i visions especials i sobrenaturals allunyades de la sensibilitat quotidiana. Simplement, consisteix en tenir una fortalesa interior per escoltar la vida, per callar quan Déu ens vol parlar, per observar i captar la seva presència a dins i a fora de nosaltres.

Aquesta experiència d'un Déu pròxim l'hem de viure a Vida Creixent juntament amb els nostres germans de grup. Perquè és en comunitat on més pròxima sentirem la presència d'aquest Déu en la nostra vida.

Per saber-ne més, també pots descarregar l'arxiu en PDF: "Amistat, Esperitualitat i Apostolat". Un text elaborat a partir de la intervenció de Joan Viñas Bona, coordinador diocesà de Vida Creixent en el curs d’Animadors