Objectius

Objectius pel curs 2019-2020

Seguint la pauta establerta, la Comissió diocesana es proposa posar en marxa els següents punts:

 • Sensibilitzar tots els membres del Moviment per tal de fer-los participar més activament  en el seu funcionament, intentant renovar i rejovenir els nostres grups.
 • Aprofundir en els pilars del nostre moviment, l’Amistat, l’Espiritualitat i l’Apostolat, treballant per el Regne de Déu. Les nostres reunions han de ser llocs de trobada on tots visquem els valors de l’Evangeli, fer comunitat compartint amb els germans els nostres dubtes i les nostres reflexions, la nostra joia i les nostres preocupacions. El repte principal de ser cristians en totes les situacions de la nostra vida.
 • Fer actuacions encaminades a fer més grups i crear-ne de nous en les parròquies que no en tenen, buscant la col•laboració de persones del propi arxiprestat.
 • Invitar amics i coneguts a participar en les reunions dels grups i celebracions i actes que organitza la coordinadora diocesana: Assemblea, Candelera, fi de curs, reunions mensuals i pelegrinatge anual.
 • Buscar contactes amb els moviments i associacions de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, per trobar espais de col·laboració.
 • Continuar  les actuacions per una bona difusió del Moviment dins els mitjans de comunicació.
 • Celebrar amb els grups l’aniversari de la seva creació (a partir de 10 anys). Per aquest motiu us demanem que informeu a la Coordinadora.
 • Com a continuació d’aquesta acció, celebrem de forma comunitària l’aniversari de tots aquells grups que hagin arribat a fer 20 anys o més de treball en comú.
 • Col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu i Mans Unides.

Com assolir-ho?

 • Reunions dels responsables i els animadors d’una zona
 • Trobada/celebració de tots els grups de la zona
 • Demanar la col·laboració, si s’escau, a l’equip diocesà
 • Reunions informatives, si s’escau, sobre les noves actuacions i col·laboracions
 • Col·laboració més activa amb les diferents entitats eclesials i laiques de la nostra Diòcesi.

S’ha comprovat, que les trobades arxiprestals, amb l’experiència de les ja fetes, donen molt bon resultat: hi ha una coneixença més forta dels membres dels diferents grups, la qual cosa fa que la relació entre parròquies s’aprofundeixi, i l’Amistat, l’Espiritualitat i l’Apostolat, els tres pilars del nostre Moviment, s’enforteixin.

Aquestes tasques  necessiten  gent. És, doncs, per això que us demanem la vostra col·laboració i participació per consolidar i tirar endavant aquest projecte.    

Tresoreria

En aquest exercici els ingressos han estat 39.505,83 i les despeses 38.216,09, per tant tenim un superàvit de 1.289,74 euros per començar el nou curs. Aquest curs es manté el control  de les despeses de l’oficina i dels serveis de correus, llum, aigua, gas, neteja, telèfon i Internet, també de l’administració de l’immoble i com repercuteixen en el pressupost global del Moviment.