Memòria

Memòria d'activitats del Curs 2017-2018

SITUACIÓ ACTUAL DELS GRUPS

Els  grups de Vida Creixent són aproximadament 119 amb un nombre aproximat de 1.585 membres actius, dels quals el 87% són dones i el 13 % restant homes. Els grups es reuneixen un o dos cops al mes per treballar els temes del curs. A petició dels responsables dels grups, membres de la Coordinadora participen, si els ho sol·liciten, en el treball dels grups per millorar-ne la comunicació.

ANIMADORS

Es fan les trobades una vegada al mes, el primer dijous (segons calendari de festes), amb un total de 10 a l’any, amb una assistència mitjana d’unes 65 persones cada mes. Es fa en català segons es va decidir en assemblea.

Cada tema és presentat per un animador diferent dels grups de Vida Creixent i Mn. Xavier Moretó, consiliari diocesà, porta el diàleg amb els animadors i les reflexions finals.

Per celebrar la festivitat de Nadal, i en acabar la reunió de desembre, es van presentar uns fragments d’Advent i Nadal amb ambientació musical. Després es va fer un petit refrigeri.

CURSETS I JORNADES INFORMATIVES

Cursets:

 • Barcelona 16 i 17 gener 2018 a la sala del carrer Valencia 244.
 • Parròquia santa Magdalena d’Esplugues presentació Vida Creixent.
 • Presentació a Manresa a la Cova de sant Ignasi.

TEMA CURS 2017-2018

Aquest curs s’ha treballat el temari Primavera en la tardor de la vida, preparat per Mn. Juan Manuel Bajo.

Es va fer una tirada de 4.500 exemplars (en català i castellà).

Per al curs vinent, s’ha preparat el temari Testimonis de Jesucrist al segle XX, del P. Jesús Renau S.J.

El temes anuals, els coordina i revisa la Comissió d’Estudis de la diòcesi de Barcelona, amb el v. i p. de la resta de Bisbats. Els treballen tots els grups de les Diòcesis de Catalunya i les Illes.

CANDELERA 2018

Com cada any es va celebrar a la Basílica de Sant Josep Oriol, el 2 de febrer al matí. Va presidir l’Eucaristia el bisbe auxiliar  Mons. Sergi Gordo. Va ser un matí ple de goig, joia i germanor.

FINAL DE CURS

El dia 16 de juny de 2018, es va celebrar la trobada de final de curs a la parròquia de sant Ignasi, amb la participació de 150 persones. Com a ponent es va convidar al P. Francesc Roma S.J. El tema que va desenvolupar va ser: Saber donar gràcies a Déu per tot el que som i tenim. L’important no és la quantitat, sinó la qualitat, no quantes coses fem sinó com les fem.

A continuació es va celebrar l’Eucaristia, i després un petit refrigeri.

COORDINADORA DIOCESANA

La coordinadora s’ha reunit dues vegades al mes i en moments puntuals. La comissió executiva es reuneix una vegada per setmana.
S’ha continuat treballant per crear una coordinadora al bisbat de Terrassa. Al bisbat de Sant Feliu es col·labora en les seves necessitats.

XXXII TROBADA INTERDIOCESANA, A MONTSERRAT

La trobada va ser els dies 8 i 9 de maig. Hi van participar totes les diòcesis de Catalunya, Les Illes Balears i Andorra, en els dos dies més de 900 assistents. Les celebracions eucarístiques  les van presidir Mons. Lluís Martínez Sistach i l’Abat de Montserrat Josep Maria Soler. Com sempre, va ser un èxit de participació, de germanor i de convivència.     

XXXIV ASSEMBLEA A BARCELONA

El dia 28 d’octubre vam celebrar l’Assemblea anual a la Parròquia de Sant Isidor, amb la presència d’unes 140 persones.  Es va aprovar la gestió d’activitats i els comptes presentats pels membres de la coordinadora diocesana, Ma Dolors Coscojuela i Pere Arribas.

Mn. Juan Manuel Bajo, consiliari del bisbat de Tortosa, va fer la presentació del temari “Primavera en la tardor de la vida”, del qual n’és l’autor. Després un breu col·loqui.

A continuació es va celebrar l’Eucaristia, i al final entrega de diplomes per celebrar els 20 anys de Vida Creixent als grups:
Puríssima Concepció, Sta. Maria del Remei, Sant Isidor, Sant Josep de Terrassa.

CONSELL INTERDIOCESÀ

El consell interdiocesà celebrà tres reunions a Barcelona, el  setembre de 2017 i gener i abril del 2018, amb els responsables de tots els bisbats de Catalunya, Les Illes i Andorra.
I es  va assistir a:

 • Assemblea bisbat de Solsona a Sant Ramón.
 • Trobada diocesana del bisbat d’Urgell a Balaguer.
 • Trobada diocesana bisbat de Girona a Palafrugell.
 • Assemblea bisbat de Sant Feliu.
 • Assemblea bisbat de Lleida.
 • Assemblea bisbat de Vic a Igualada.
 • Jornada informativa a la Cova de Manresa.
 • Jornada interdiocesana d’Apostolat Seglar a Sant Feliu.

VIDA ASCENDENTE

Sergi Òliba, va participar com coordinador interdiocesà  a Vida Ascendente a les reunions de la Comissió Permanent a Madrid. Les reunions tenen una durada de tres dies, tres vegades a l’any. Els dies 9,10 11de gener del 2018. Els dies 24,25 i 26 d’abril de 2018 i els dies 25, 26 i 27 de setembre de 2018.
Els dies 5,6 i 7 de juny Pleno Nacional de V.A. a El Escorial.

FÒRUM ASSOCIACIONS 

Vida Creixent forma part del Fòrum i hi està representat pel coordinador diocesà de Barcelona, en reunions mensuals.

DIFUSIÓ

Vida Creixent col·labora en:

 • Catalunya Cristiana. L’últim diumenge de cada mes ens publiquen articles i informació de Vida Creixent de Catalunya.

També publica la nostra agenda d’activitats.

 • Full Dominical. Puntualment es fan ressò dels actes del nostre Moviment.

Vida Creixent té, a Internet, una pàgina web renovada, on s’hi pot trobar informació del Moviment i, també, el Ressò del mes corrent i els anteriors, des de l’any 2010. També hi té correu electrònic.

PUBLICACIONS

 • Vida Creixent prepara i edita el butlletí mensual Ressò.
 • Edita també la col·lecció Paraules.

PROJECTES QUE S’HAN DUT A TERME AQUEST CURS

 • Aquest curs estem instal·lats definitivament al local del carrer València, on podem atendre les necessitats de la nostra gent. 
 • Preparació i millora del Ressò (en aquest moments ja arribem als 900 exemplars), tenint en compte que el bisbat de Sant Feliu fa el seu propi Ressò.
 • Aquest curs s’ha preparat i editat en català i castellà un llibret titulat Amistat-Espiritualitat-Apostolat, per explicar els fonaments del nostre Moviment i que serveixi per entendre qui som, què fem i perquè ho fem. També per fer-ne ressò als que vulguin apropar-se i conèixer el Moviment.
 • S’ha preparat i editat un tríptic per fer propaganda i ressò del nostre Moviment. En català i castellà. 
 • S’ha continuat la revisió de l’arxiu històric de Vida Creixent. Es va actualitzant l’arxiu de fotografies dels diversos actes de Vida Creixent.
 • Es continuen posant al dia les revistes i llibres que arriben a la biblioteca de Vida Creixent per a la seva consulta en hores de secretaria.
 • Està operatiu per a les jornades informatives i de formació de Vida Creixent, un Power point per fer més entenedor l’estructura, l’espiritualitat, la metodologia i els objectius del nostre Moviment.

Si hi ha algú interessat en aclarir temes de la Memòria, la comissió diocesana està a la vostra disposició a secretaria  (Valencia, 218,1er 2a esq. Hores d’oficina: 17 a 19h de dilluns a dijous).